Đã tìm ra được bằng chứng là chìa khóa vàng giải mã sự tuyệt chủng của loài voi ma mút lông xù

Bí ẩn về sự tuyệt chủng của voi ma mút có thể sẽ được giải mã nhờ vào ngà có niên đại 14,000 năm khám phá "bí mật quan trọng".