Bác sĩ Cao Hữu Thịnh bị Sở Y tế TP.HCM xử phạt

Bác sĩ Cao Hữu Thịnh vừa bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt hành chính, đồng thời buộc xóa bỏ các quảng cáo có nội dung chưa được xác nhận.