TS. Giang Hán Minh được bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM

PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương- Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng phụ trách quản lý, điều hành Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM cho TS. Giang Hán Minh.