Gia Lai: Xử phạt phòng khám “vẽ bệnh, moi tiền" bệnh nhân hơn 60 triệu đồng

Một bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh lậu, sau đó bác sĩ thực hiện cắt bao quy đầu và “vẽ” thêm bệnh, yêu cầu người nhà đóng hơn 60 triệu đồng.