Nghiêm cấm các trung tâm Đăng kiểm từ phối phục vụ phương tiện đã đặt lịch trước

Tính đến ngày 29/4, trên toàn quốc vẫn có 28 trung tâm đăng kiểm mở cửa hoạt động phục vụ nhu cầu kiểm định xe của người dân.