Porsche 911 xác lập kỷ lục mới khi sử dụng nhiên liệu điện tử

Một chiếc Porsche 911 đã được sửa đổi đã vượt lên đỉnh sườn phía tây của núi lửa Ojos del Salada - Chile ở độ cao 6.734 mét so với mực nước biển.