Quốc hội chính thức đổi tên thẻ CCCD thành thẻ căn cước

Quốc hội thông qua luật Căn cước để thay thế cho luật Căn cước công dân (CCCD), đồng thời thẻ CCCD sẽ có tên gọi mới là thẻ căn cước.