Chỉ cần vài nghìn đồng ra chợ mua thứ này đặt trong nhà đảm bảo gia chủ hút tài lộc, tiền tiêu không hết

Chỉ cần cầm trong tay vài nghìn đồng ra chợ mua muối về đặt đúng vị trí trong nhà, gia chủ hút tài lộc, tiền tiêu không hết.