HLV Gong Oh Kyun chia tay U23 Việt Nam

LĐBĐ Việt Nam (VFF) xác nhận kết thúc hợp đồng với ông Gong Oh Kyun, HLV trưởng ĐT U23 Việt Nam.