Độc đáo: 6 công việc được trả lương trên 100.000 USD/năm tại Mỹ

GOBankingRates phân tích số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ để tìm ra những công việc lương trên 100.000 USD và có triển vọng phát triển nhanh trong 10 năm tới.