Nhức mắt với những "cỗ máy" chở cát khổng lồ trên QL14B

QL14B đang ngày ngày oằn mình bởi hàng chục cho đến hàng trăm "cỗ máy" chở cát khổng lồ.