10 đại học hàng đầu châu Á

Tổ chức QS công bố danh sách đại học hàng đầu châu Á năm 2022. Đại học Quốc gia Singapore bốn năm liên tiếp giữ vị trí số một.