Công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2023: Việt Nam chỉ còn 6 tỷ phú USD

Forbes công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2023, khối tài sản của những tỷ phú USD Việt Nam cũng có biến động lớn.