Lý Nhã Kỳ tiết lộ lý do đi ghi hình “Người ấy là ai” nhưng không được phát sóng

Sự cố đáng tiếc từ chương trình khiến công chúng không thể chứng kiến Lý Nhã Kỳ xuất hiện trên ghế nóng nữ chính Người ấy là ai.