Ngắm nhìn lại những hiện vật trong ngày 2/9 năm 1945

Ngày 18/8, triễn lãm chủ đề Ngày Độc Lập 2/9 đã được khai mạc tại bảo tàng Lịch sử Quốc gia nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2020).