Hành động ngọt ngào Ông Cao Thắng dành cho Đông Nhi khiến Song Luân cũng phải ngạc nhiên

Chỉ một hành động nhỏ cũng cho thấy "ông chồng quốc dân" Ông Cao Thắng quan tâm và yêu chiều vợ con như thế nào.