Bị 'tam tai' vùi dập, 2 con giáp này khốn khổ ngày giáp Tết, 1 tuổi ngồi rung đùi cũng hứng vàng

Bị hạn 'tam tai' vùi dập, tuổi Tuất, tuổi Thìn khốn khổ trước Tết, tuổi Tý ngồi không rung đùi cũng hứng vàng.