Phở Thìn suýt bị mất tên: Đừng để 'mất bò mới lo làm chuồng'

Trong nhiều năm qua, những bài học đắt giá về bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp vẫn được báo chí nhắc tới. Đã không ít doanh nghiệp tự đánh mất thương hiệu của mình chỉ vì sơ suất hoặc đôi khi là “không biết”.