Đơn hàng giảm, doanh nghiệp thủy sản tìm giải pháp "lội ngược dòng"

Trong khi hầu hết thị trường đều gặp khó, doanh nghiệp thủy sản rơi vào vòng xoáy tiến thoái lưỡng nan với nguồn vốn để tái sản xuất sau 1 năm "thăng hoa" lợi nhuận.