Từ hôm nay chính thức giá điện tăng 4,5% lên hơn 2.000 đồng/kWh

Từ hôm nay, giá điện chính thức tăng 4,5% lên hơn 2.000 đồng/kWh sau khi tăng 3% hồi tháng 5.