Chi Pu đọ sắc cùng mỹ nhân đẹp nhất Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, kẻ tám lạng, người nửa cân

Màn đọ sắc giữa Chi Pu và chị đẹp Trương Gia Nghê trong hậu trường Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 4 khiến dân tình cảm thán.