Ngâm chân bằng nước gừng  trong 1 tuần, cơ thể có loạt thay đổi đến bất ngờ: Người già phải thử ngay

Ngâm chân bằng nước gừng ấm trong mùa đông mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe,  đặc biệt là vào mùa đông