Minh Hằng bận hết cỡ vẫn không quên làm 1 việc, 'mẹ bỉm của năm' đây rồi!

Hậu sinh con, Minh Hằng nhanh chóng quay trở lại với nhịp đồ công việc. Song, cô không quên vai trò mẹ bỉm sữa.