Có diễn biến quan trọng trong việc HLV Polking trở lại Việt Nam

Đích thân HLV Polking đã lên tiếng về việc đến Việt Nam trong thời gian tới.