Hà Nội ghi nhận thêm 200 trường hợp mắc sốt xuất huyết

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.