Tính năng trên iPhone giúp bảo vệ hình ảnh quan trọng khỏi con mắt những kẻ tò mò

Tính năng ẩn ảnh, video hữu ích trên iPhone sẽ đảm bảo tất cả những hình ảnh riêng tư của bạn được ẩn khỏi chế độ xem.