Chiêu trò đơn giản của cán bộ sở Nội vụ “dởm” khiến nhiều người mất tiền tỷ

Vì tin những lời đường mật của Mạc Thị Lệ Quyên, 20 người đã nộp tiền nhờ người đàn bà này xin việc. Thậm chí, có những người chưa hề gặp Quyên nhưng vẫn tin tưởng bỏ ra số tiền lớn để chạy việc.