Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai làm việc với người phản ánh Phòng khám Đa khoa Thái Dương

Ngày 23/6, Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai đã làm việc với người phản ánh Phòng khám Đa khoa (PKĐK) Thái Dương có dấu hiệu vi phạm pháp luật.