6 smartphone dưới 4 triệu đồng trang bị phần cứng ngon hơn iPhone 8 Plus nổi bật tháng 4/2023

Những chiếc smartphone dưới đây đều có mức giá dưới 4 triệu đồng xấp xỉ với iPhone 8 Plus cũ nhưng hơn mọi mặt xét về phần cứng.