Lý do Quốc Trường vắng mặt trong Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, thẳng thắn đối diện với nhận xét khi 'đá sân' làm MC

Diễn viên Quốc Trường nói rõ lý do vắng mặt trong Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, đồng thời anh cũng có những chia sẻ thẳng thắn về vai trò của mình trong chương trình.