Thiếu nữ 16 tuổi nghi bị bạo hành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cà Mau đề nghị hỗ trợ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau đã đề nghị chính quyền địa phương làm rõ và hỗ trợ, can thiệp trường hợp thiếu nữ 16 tuổi nghi bị chủ bạo hành.