Tòa án đang xác minh việc Trang Nemo mang thai để xin hoãn thi hành án

TAND quận 10 đang xác minh có phải Trang Nemo mang thai như nội dung đơn xin hoãn thi hành án của bị cáo.