Đà Nẵng: 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 vui mừng khi xuất viện

Sau thời gian điều trị, cả 4 bệnh nhân này đều đã khỏi bệnh nên được xuất viện.