Campuchia đóng cửa các trường học một tháng để tổ chức SEA Games

Trong thời gian diễn ra SEA Games 2023, nhiều trường học ở Phnom Penh, thủ đô của Campuchia dừng hoạt động mặc dù chưa bước vào kỳ nghỉ.