Phát hiện 10 tấn nguyên liệu quá hạn sử dụng để làm 'kem Tràng Tiền số 10'

Lực lượng chức năng phát hiện gần 10 tấn nguyên liệu quá hạn sử dụng dùng để sản xuất kem