Từ khóa "sở y tế, tước giấy phép, phòng khám, vi phạm pháp luật" :