HLV Park Hang Seo có động thái bất ngờ ngay giữa SEA Games 32

HLV Park Hang Seo có động thái rất đáng chú ý liên quan đến dự án tại Việt Nam giữa lúc SEA Games 32 đang khởi tranh.