Bất ngờ tỷ lệ sở hữu ô tô tại Việt Nam tăng nhanh nhất Thế Giới

25/02/2024 05:14

Theo số liệu ghi nhận, Mỹ không phải là quốc gia có tỷ lệ sở hữu ô tô cao nhất thế giới. Việt Nam hiện đang là quốc gia có tỷ lệ sở hữu ô tô nhanh nhất Thế giới, theo sau là Trung Quốc và Ấn Độ.

Tại Việt Nam, tỷ lệ sở hữu ô tô đang chứng kiến một sự bùng nổ. cứ 1.000 người thì có 55 người sở hữu ô tô, phản ánh xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu tại quốc gia này.

Sự tăng trưởng này không chỉ đơn giản là một con số mà còn là biểu hiện của sự thay đổi về mặt kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2020, khi tỷ lệ sở hữu ô tô tăng với tốc độ ấn tượng 17%/năm, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng sở hữu ô tô nhanh nhất thế giới.