Theo chân Đội CSGT Đồng Phú và CSGT Tp.Đồng Xoài xử lý vi phạm nồng độ

Các tổ công tác được bố trí đồng đều trên toàn địa bàn Tp.Đồng Xoài nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

 

Hoàng Bảo - Nguyễn Khánh

Link nội dung: https://tv.thoibaovhnt.com.vn/theo-chan-doi-csgt-dong-phu-va-csgt-tpdong-xoai-xu-ly-vi-pham-nong-do-a53456.html