Không bao che, xử lý dứt điểm Viện thẩm mỹ Quốc tế Medic Skin Đà Nẵng nếu tiếp tục sai phạm

Kiên quyết xử lý Viện thẩm mỹ Quốc tế Medic Skin Đà Nẵng khi có sai phạm trong thời gian tới.

 

 

Quỳnh Anh (theo Pháp luật TP.HCM)

Link nội dung: https://tv.thoibaovhnt.com.vn/khong-bao-che-xu-ly-dut-diem-vien-tham-my-quoc-te-medic-skin-da-nang-neu-tiep-tuc-sai-pham-a53276.html