Apax Leaders lỡ hẹn trả nợ, Tổng giám đốc nghỉ việc không lương

Tới ngày 11/10, Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders đã lỡ hẹn thanh toán với phụ huynh theo cam kết. Trong khi, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc điều hành của Apax Leaders - nghỉ việc không lương từ hôm nay.

 

Quỳnh Anh

Link nội dung: https://tv.thoibaovhnt.com.vn/apax-leaders-lo-hen-tra-no-tong-giam-doc-nghi-viec-khong-luong-a50505.html